Opis članstva/usluga

Prikaz 19–24 od 27 rezultata

 • 200,00 RSD za 1 mesecPribližno: 1,70 €

  Perkovi:

  • Prefix: [Major]
  • Rezervisan slot Možete ući na server kada je pun
  • Chat u boji Možete da pišete u boji
  • Ostaje XP kada umrete
  • Rank NameTag

  Komande:

  • Near Pogledajte koji su igrači u blizini (/near)
  • Promena imena Promenite svoje ime na serveru (/nick)
  • Promena statusa Pišite izraženo (/me)
  • Brisanje inventara Obrišite inventar (/ci)
  • Virtualni radni sto Otvorite bilo gde crafting table (/wb)
  • Zaštićeni virtuelni double čest (/pv 1 /pv 2)
  • Zabrana primanja poruka (/msgtoggle)
  • Zabrana primanja teleporta (/tptoggle)
  • Punjenje bataka (/feed) CD: 60 s
  • Enderchest (/ec)
  • Poseban meni za rank (/major)
  Uplati članstvo
 • 100,00 RSD za 1 mesecPribližno: 0,85 €

  Perkovi:

  • Prefix: [Fighter]
  • Rezervisan slot Možete ući na server kada je pun
  • Chat u boji Možete da pišete u boji
  • Rank NameTag

  Komande:

  • Near Pogledajte koji su igrači u blizini (/near)
  • Promena imena Promenite svoje ime na serveru (/nick)
  • Promena statusa Pišite izraženo (/me)
  • Brisanje inventara Obrišite inventar (/ci)
  • Virtualni radni sto Otvorite bilo gde crafting table (/wb)
  • Zaštićeni virtuelni double čest (/pv 1)
  • Poseban meni za rank (/fighter)
  Uplati članstvo
 • 700,00 RSD za 1 mesecPribližno: 5,95 €

  Perkovi:

  • Prefix: [Biznismen]
  • Korišćenje chat-a u boji
  • Pristupanje serveru kada je pun
  • Poseban meni za rank (/biznismen)
  • Broj plotova: 4
  • Bez odbrojavanja za teleport
  • Item2Chat
  • Postavljanje ChestShop-a
  • ChestShopLimiter (30 Shop-ova)
  • Pristup slot mašini
  • Postavljanje warp-ova (3 warp)
  • 2% popusta na titule
  • AutoBlock
  • Pristup premiumzoni
  • Pristup Biznismen rudniku
  • XP transfer /bottle give <nick> <exp>

  Komande:

  • Pristup /near komandi
  • Pristup /fly komandi
  • Pristup /wb komandi
  • Pristup /enderchest komandi
  • Pristup /ci komandi
  • Pristup /ptime komandi
  • Pristup /me komandi
  • Pristup /pet select komandi
  • Pristup /plot alias set komandi
  • Pristup /plot claim komandi
  • Pristup /plot visit komandi
  • Pristup /gmc komandi
  • Pristup /msgtoggle komandi
  • Pristup /tptoggle komandi
  • Pristup /editsign komandi
  • Pristup /color komandi
  • Pristup /blocks check komandi
  • Pristup /advertise komandi
  • Pristup /rename komandi
  • Pristup /bal <nick> komandi
  • Pristup /plot clear komandi
  • Pristup /plot add komandi
  • Pristup /plot deny komandi
  • Pristup /plot flag set greeting komandi
  • Pristup /plot flag set farewell komandi
  • Pristup /plot flag set notify-enter komandi
  • Pristup /plot flag set untrusted-visit komandi
  • Pristup /plot flag set invincible komandi
  • Poseban meni za rank (/biznismen)
  Uplati članstvo
 • 500,00 RSD za 1 mesecPribližno: 4,25 €

  Perkovi:

  • Prefix: [Builder]
  • Korišćenje chat-a u boji
  • Pristupanje serveru kada je pun
  • Poseban meni za rank (/builder)
  • Broj plotova: 3
  • Bez odbrojavanja za teleport
  • Item2Chat
  • Postavljanje ChestShop-a
  • ChestShopLimiter (20 Shop-ova)
  • Pristup slot mašini
  • Postavljanje warp-ova (2 warp)
  • 2% popusta na titule
  • AutoBlock
  • Pristup premiumzoni
  • Pristup Builder rudniku
  • XP transfer /bottle give <nick> <exp>

  Komande:

  • Pristup /near komandi
  • Pristup /fly komandi
  • Pristup /wb komandi
  • Pristup /enderchest komandi
  • Pristup /ci komandi
  • Pristup /ptime komandi
  • Pristup /me komandi
  • Pristup /pet select komandi
  • Pristup /plot alias set komandi
  • Pristup /plot claim komandi
  • Pristup /plot visit komandi
  • Pristup /gmc komandi
  • Pristup /msgtoggle komandi
  • Pristup /tptoggle komandi
  • Pristup /editsign komandi
  • Pristup /color komandi
  • Pristup /blocks check komandi
  • Pristup /advertise komandi
  • Pristup /rename komandi
  • Pristup /bal <nick> komandi
  • Pristup /plot clear komandi
  • Poseban meni za rank (/builder)
  Uplati članstvo
 • 200,00 RSD za 1 mesecPribližno: 1,70 €

  Perkovi:

  • Prefix: [Starter]
  • Korišćenje chat-a u boji
  • Pristupanje serveru kada je pun
  • Bez odbrojavanja za teleport
  • Item2Chat
  • Postavljanje ChestShop-a
  • ChestShopLimiter (10 Shop-ova)
  • Pristup slot mašini
  • Postavljanje warp-ova (1 warp)

  Komande:

  • Pristup /near komandi
  • Pristup /fly komandi
  • Pristup /wb komandi
  • Pristup /enderchest komandi
  • Pristup /ci komandi
  • Pristup /ptime komandi
  • Pristup /me komandi
  • Pristup /pet select komandi
  • Pristup /plot alias set komandi
  • Pristup /plot claim komandi
  • Pristup /plot visit komandi
  Uplati članstvo
 • 200,00 RSD za 1 mesecPribližno: 1,70 €

  Perkovi:

  • Prefix: [Baron]
  • Korišćenje chat-a u boji
  • Pristupanje serveru kada je pun
  • Startovanje bracketsa jednom dnevno /event host brackets

  Komande:

  • Pristup /near komandi
  • Pristup /nick komandi
  • Pristup /me komandi
  • Pristup /ptime komandi
  • Pristup /msgtoggle komandi
  • Pristup /bal <nick> komandi
  • Poseban meni za rank (/baron)
  Uplati članstvo
Mastercard SecureCode Verified by Visa Chip Card Mastercard Maestrocard Visa DinaCard