Opis članstva/usluga

Baron

200 RSD za 1 mesecPribližno: 2 €
Broj SMS poruka: 2

Perkovi:

  • Prefix: [Baron]
  • Korišćenje chat-a u boji
  • Pristupanje serveru kada je pun

Komande:

  • Pristup /near komandi
  • Pristup /nick komandi
  • Pristup /me komandi
  • Pristup /ptime komandi
  • Pristup /msgtoggle komandi
  • Pristup /bal <nick> komandi
  • Poseban meni za rank (/baron)

Oznaka: