Opis članstva/usluga

SkyBlock Proširenje 20 blokova

200 RSDPribližno: 2 €
Broj SMS poruka: 2

Na standardnom ostrvu 100×100 blokova dobijate proširenje ostrva na 140×140 blokova.

Oznaka: