Opis članstva/usluga

SkyBlock Proširenje 40 blokova

300 RSDPribližno: 3 €
Broj SMS poruka: 3

Na standardnom ostrvu 100×100 blokova dobijate proširenje ostrva na 180×180 blokova.

Oznaka: