Opis članstva/usluga

SkyBlock Proširenje 60 blokova

400 RSDPribližno: 3 €
Broj SMS poruka: 4

Na standardnom ostrvu 100×100 blokova dobijate proširenje ostrva na 220×220 blokova.

Oznaka: