SC Fullres

ZAŠTO KUPITI USLUGU NA SERVERU?Da bi server pre svega mogao da se održava i napreduje potrebno je da se ima određena količina novca i ljudstva koji bi sve to održavali!
Server nije nešto nevidljivo. Igrači pre svega misle da je server nešto što može da bilo ko otvori i podigne na svom personalnom računaru ili da može za neku malu sumu novca da otvori server. To jeste tačno, ali potrebno je shvatiti da server koji poseduje dosta pod servera sa dosta igrača ne mogu raditi na običnom računaru već moraju da se zakupe posebne mašine tj. serveri koji se zakupljuju na poseban način.
 

Da bi se ti serveri tj. mašine održali i redovno plaćali potrebno je na mesečnom nivou prikupiti dovoljno novca. Ovaj tekst pre svega objašnjava gde novac koji dobijemo od usluga koje vi kupite odlazi i gde mi ulažemo. Bilo koja suma novca koju uplati bilo koji igrač je od veoma velikog značaja. Pored mesečnog plaćanja celokupnih servera, novac se troši na unapređivanje dodataka tj. pluginova za Minecraft servere, panele za upravljanje i sajt.
 

Znajte da svakom vašom uplatom pomažete serveru i da će taj novac biti iskorišćen na najbolji mogući način! Zapamtite, što je server veći to su veći izdaci i potrebno je više novca da se održi cela zajednica! Iz dana u dan se trudimo da unapređujemo i širimo server, da širimo zabavu i igru. Vaš SC-Tim!