Politika privatnosti

UG „SERB KRAFT“ Niš, Matični broj: 28208502, PIB: 109645442 (u daljem tekstu  „SERB-CRAFT“, „mi“, „nas“, „naše“) izuzetan značaj poklanja zaštiti Vaše privatnosti pa Vas molimo da pažljivo pročitate Politiku Privatnosti kako biste razumeli šta mi praktikujemo na polju prikupljanja, obrade i čuvanja nama poverenih informacija.

Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika i da ćemo prikupljati samo njihove osnovne podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika. Sve podatke prikupljamo i tretiramo u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u okviru zakona Republike Srbije – Zakon o zaštiti podatka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 97/08 od 27.10.2008. godine, 104/09- dr. Zakon 68/2012- odluka US i 107/2012).

Koje informacije prikupljamo

Informacije prikupljene direktno od Vas pri kupovini

Prilikom kupovine i registracije na Sajtu u obavezi da date Vaše ime, prezime kao i adresu e-pošte. Ovi podaci ostaju zapisani u bazi članstva. Osim navedenog ne prikupljamo ni jedan dodatni podatak bez obzira na način kojim plaćate.

Informacije prikupljene od Vaših aktivnosti na Serveru

Tokom Vašeg korišćenja Servera prikupljamo određene podatke koji su sastavni deo igre i služe za evidentiranje napretka, logovanje aktivnosti, kao i za poboljšanja Servera.

Neki od najčešće dobijenih podataka:

 • Informacije o napretku korisnika u igri
 • Poslate poruke
 • Interakcije sa sistemima na Serveru
 • Detalji oko obavljanja članstva i usluga i navika u korišćenju Sajta
 • Informacije vezane za Vašu komunikaciju sa SERB-CRAFT-om

Kako koristimo prikupljene podatke

Korišćenje podataka u svrhu funkcionisanja Servera

Određeni podaci su nam neophodni kako bi sam Server funkcionisao, a igranje na njemu bilo kvalitetno i efikasno. Evo zbog čega prikupljamo neke podatke:

 • e-mail adresa i lozinka omogućuju nam da Vas prepoznamo prilikom ponovnog dolaska na Server.
 • Ime i prezime koristimo za vaše prepoznavanje prilikom upisa u bazu članstva i/ili u slučaju uvažene reklamacije ili povraćaja sredstava.
 • IP adresa omogućava sprečavanje spamova, prevara i zloupotreba Sajta i Servera čime povećavamo bezbednost.

Korišćenje informacija u svrhu poboljšanja Servera

Želja nam je da doživljaj igranja na Serveru bude na najvišem mogućem nivou, u svrhu postizanja tog cilja prikupljamo podatke o aktivnostima prilikom igranja, određenih navika i slično. Sve ovo nam omogućava poboljšanje kvaliteta Servera kao i Vašeg doživljaja.

Neki od konkretnih primera korišćenja podataka su:

 • Poslate poruke na Serveru beležimo radi sprečavanja vređanja i unapređenja sistema za filtere psovki i drugih uvreda.
 • Praćenje na koji način se služite Serverom i koliko vremena provodite na kom podserveru pomaže nam u razvoju i poboljšanju Servera i usluga.
 • Pratimo i sakupljamo podatke o tome koje tipove članstva ili usluga korisnik preferira, koliko redovno obnavlja članstva i vreme godine kad ih obnavlja i ove podatke koristimo pri poslovnim istraživanjima i projekcijama.
 • Skupljamo i čuvamo tehničke podatke kao što su tip korišćenog web pregledača, operativni sistem i druge softverske i hardverske informacije, a u cilju praćenja kad i kako korisnici pristupaju Serveru i Sajtu čime smo u mogućnosti dodatnog prilagođavanja Servera i Sajta Vašim potrebama.

Korišćenje e-mail adrese

Za komunikaciju sa Vama koristimo Vašu e-mail adresu koju ste ostavili pri kupovini i registraciji. Poruke koje će Vam stizati na e-mail su uglavnom servisne prirode, obaveštenja o unapređenju Servera i Sajta i o aktivnostima vezanim za vaš nalog i članarinu. Neke od poruka koje Vam mogu stići su:

 • Nakon kupovine članstva/usluge na e-mail šaljemo potvrdu/račun.
 • Kada zaboravite lozinku i uđete u proces njene promene tada na e-mail šaljemo poruku sa informacijama za promenu lozinke.
 • Ako ste zatražili određene informacije postoji mogućnost da vam iste pošaljemo na e-mail.

Sigurnosne Mere

Sve informacije i podatke koje smo prikupili o korisnicima strogo čuvamo na bezbednom serveru u skladu sa internim sigurnosnim protokolima uz praćenje i poštovanje važećih zakona. Informacije i podaci dostupni su samo našim zaposlenima kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni, kao i naši poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.  Koristimo sigurnosnu enkripciju za čuvanje lozinke ili detalja za prijavljivanje. Nažalost, slanje informacija putem interneta nije stoprocentno bezbedno tako da osim čuvanja za koje imamo primenjene mere sam proces dolaska informacija do nas ne možemo obezbediti shodno tome te radnje obavljate na sopstveni rizik. Od trenutka dobijanja informacija mi preduzimamo sve radnje kako bi onemogućili nedozvoljen pristup Vašim podacima.

Deljenje Podataka

Postoje određene situacije u kojima SERB-CRAFT može deliti informacije i to su rukovanje samim Sajtom i Serverom u slučajevima kada je potrebno obezbediti nesmetan rad Sajta i Servera ili kada se uvode nove funkcionalnosti kao i u mogućim slučajevima kada je to u zakonskim okvirima zatraženo od nadležnih organa i institucija.

O Politici Privatnosti

Imajte u vidu da Politika Privatnosti predstavlja deo Uslova Korišćenja stvorenih u svrhu korišćenja Sajta i zajedno formiraju Sporazum (Ugovor) između Vas i SERB-CRAFT-a. Uslovi definisani u Uslovima Korišćenja se jednako odnose i na Politiku Privatnosti, shodno tome svaka naknadna izmena u Politici Privatnosti tretira se na isti način kao i izmene u Uslovima Korišćenja.

Mastercard SecureCode Verified by Visa Chip Card Mastercard Maestrocard Visa DinaCard