Opis članstva/usluga

Bandit

300,00 RSD za 1 mesecPribližno: 2,55 €

Perkovi:

 • Prefix: [Bandit]
 • Rezervisan slot Možete ući na server kada je pun
 • Chat u boji Možete da pišete u boji
 • Item2Chat
 • Rank NameTag

Komande:

 • Virtualni radni sto Otvorite bilo gde crafting table (/wb)
 • Promena imena Promenite svoje ime na serveru (/nick)
 • Promena statusa Pišite izraženo (/me)
 • Premium rudnici X i Premium rudnik /warp rankzona
 • Zabrana primanja poruka (/msgtoggle)
 • Enderchest Otvorite bilo gde enderchest (/enderchest)
 • Rank ćelije /warp rankcelije
 • Provera blokova /blocks check <nick>
 • Poseban meni za rank (/bandit)

Oznaka:
Mastercard SecureCode Verified by Visa Chip Card Mastercard Maestrocard Visa DinaCard