Opis članstva/usluga

Gangster

400,00 RSD za 1 mesecPribližno: 3,40 €

Perkovi:

 • Prefix: [Gangster]
 • Rezervisan slot Možete ući na server kada je pun
 • Chat u boji Možete da pišete u boji
 • Cooldown bypass Bez odbrojavanja za teleport
 • Item2Chat
 • Rank NameTag

Komande:

 • Virtualni radni sto Otvorite bilo gde crafting table (/wb)
 • Promena imena Promenite svoje ime na serveru (/nick)
 • Promena statusa Pišite izraženo (/me)
 • Premium rudnici X i Y i Premium  rudnik /warp rankzona
 • Zabrana primanja poruka (/msgtoggle)
 • Enderchest Otvorite bilo gde enderchest (/enderchest)
 • Hat Stavite bilo koju stvar na glavu (/hat)
 • Rank ćelije /warp rankcelije
 • Provera blokova /blocks check <nick> 
 • Punjenje bataka (/feed ) CD: 15 min
 • Punjenje srca (/heal) CD: 15 min
 • Poseban meni za rank (/gangster)

Oznaka:
Mastercard SecureCode Verified by Visa Chip Card Mastercard Maestrocard Visa DinaCard