Opis članstva/usluga

RolePlay Premium Plot

300 RSDPribližno: 3 €
Broj SMS poruka: 3

Premium plotovi kod spawn-a su obeleženi crvenom zaštitnom ogradom. Svi premium plotovi gde ste vi vlasnik mogu biti spojeni u jedan veći plot!

Oznaka: